Trafikverket har beslutat om bidragsrätten för Mångbergs
samfällighetsförening vilket innebär att bidrag för vinterväghållning upphör
väster om Lövbergsbron.

Föreningen kommer därför endast att ploga Garbergsvägen till Lövbergsbron.