Styrelse

Börje Andersson,
Gunnar Håll,
Anders Jönsson,
Ove Eriksson,
Lennart Stunis.

suppleanter,
Anders Lundqvist,
Magnus Grudd.

E-post info@mangbergsamf.se

Organisationsnummer
716457-3243

Adress

c/o Börje Andersson
Mångberg 212
792 90 SOLLERÖN