Mångbergs samfällighetsförening

Mångbergs samfällighetsförening förvaltar Mångberg GA:2 och har sitt säte på Sollerön. GA:2 utgörs av vägar kring Mångberg och västerut till Garbergs fäbodar. Delägare är fastighetsägare inom området. Av dessa är ca 200 skogsfastigheter och 200 fritidshus/obebyggda tomter. Ett antal fast boende finns också.

Föreningen har intäkter från statsbidrag, för närvarande ca 260 000 kr/år samt stugavgifter ca 75 000 kr/år. Avgiften för fritidshus är 500 kr/år och för fast boende 1500 kr/år. Skogsägare betalar ingen årlig avgift utan i stället vid virkes­transporter. Intäkten varierar stort från år till år.

Kostnaderna utgörs av vägunderhåll samt kostnader för redovisning och förvaltning.
Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Årsmöte skall hållas senast i maj månad.

Meddelanden

Nyhetsbrev

Copyright Mångbergs Samfällighetsförening | tnaas